Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146

Atlas Copco

Triết lý "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" Bảo dưỡng thường xuyên rất quan trọng để đảm bảo máy nén khi của ban hoat động tin cậy, liên tục và lâu dài.

Thực hiện đầy đủ chương trình bảo dưỡng cho phép phát hiện ra các sự cố tiềm ẩn trước khi chúng thực sự xảy ra, giảm thiểu thời gian ngừng máy và tiết kiệm chi phí sản xuất. Sau khi thực hiện bảo dưỡng, chúng tôi sẽ gởi khách hàng bản báo cáo tổng hợp về tình hình thiết bị và các đề xuất cải thiện, nếu có. Các hợp đồng bảo trì của chúng tôi được thiết kế phù hợp với các điều kiện làm việc của mỗi hệ thống cũng như  yêu cầu của nhà sản xuất. Nó cho phép quý khách lập dự toán và chuẩn bị ngân sách cho việc bảo trì hàng năm

 

Chúng tôi có thể cung cấp các gói dịch vụ trách nhiệm toàn bộ, trong đó với một mức phí cố định thỏa thuận trước chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc bảo dưỡng định kỳ cũng như sửa chữa các hư hỏng đột xuất. Chúng tôi đã lập sẳn một số kế hoạch bảo dưỡng khác nhau để lựa chọn tùy theo các yêu cầu của mỗi khách hàng. Mỗi kế hoạch bao gồm các mức độ bảo dưỡng khác nhau tương ứng với chi phí như: chương trình bảo dưỡng theo thời gian vận hành định kỳ 2,000/4,000/8,000 giờ hoặc theo lịch hàng tháng, hàng quí, 6 tháng hay hàng năm.

 

Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp dịch vụ hay cơ hội thảo luận về các yêu cầu của quí khách về máy nén khí, thiết bị đi kèm, lắp đặt hệ thống hay bất cứ vấn đề gì có liên quan, hãy liên lạc với chúng tôi về các nhu cầu của quý khách.

Other products in category

Mammoth Chiller

Mammoth Chiller

Nhật ký hàng ngày là công cụ bảo trì tổng thể máy làm lạnh một cách hiệu quả nhất. Một nhật ký hàng ngày chính xác sẽ cung cấp các đặc điểm hoạt động...