Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146

Kiểm tra và Hiệu chuẩn

SUTO cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cho tất cả các loại cảm biến cũng như kiểm tra thiết bị đo ngay tại hiện trường. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư làm dịch vụ này tại Trung Quốc và nhiều nước khác tại Châu Á. Vui lòng liên lạc với chúng tôi khi có bất cứ nhu cầu nào. Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo điểm ngưng tụ và lưu lượng được thực hiên trong phòng thí nghiệm của SUTO tại Shenzhen. Với các thiết bị khác chúng tôi cũng có các đối tác tại Trung Quốc và Đức thực hiện. Tất cả các tài liệu tham khảo và các tiêu chuẩn của các quốc gia đều được cập nhật tham khảo và sử dụng trong quá trình hiệu chuẩn hoặc theo yêu cầu.

Dịch vụ Hiệu Chuẩn
Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo điểm ngưng tụ
 • Độ chính xác: 0.1 °Ctd
 • Thang hiệu chuẩn:  -75 … +15 ºCtd
 • Tham chiếu: Thiết bị đo điểm ngưng tụ S-4000
 

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị đo lưu lượng

 

 

 

 

 • Độ chính xác: 0.5 % giá trị đọc
 • Thang hiệu chuẩn: 0 … 4000 sm3/h
 • Áp lực: 0 … 0.6 MPa
 • Đường kính ống: DN25 … DN100
 • Chủng Loại: Khí
 • Tham chiếu: Các cảm biến lưu lượng Turbine
Kiểm tra tại chỗ Dịch vụ kiểm tra tại chỗ của chúng tôi bao gồm:
 • Đo điểm ngưng tụ
 • Đo lưu lượng và mức tiêu thụ
 • Đo áp lực
 • Đo nhiệt độ
 • Phát hiện rò rỉ
 • Ghi dữ liệu suốt ngày hoặc tuần

 

Một báo cáo toàn diện và đầy đủ bao gồm các đề xuất cải tiến sẽ được gửi cho khách hàng sau khi thực hiện kiểm tra và đo đạc.

Download Datasheet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn các giải pháp kiểm soát hiệu quả hệ thống khí nén!
 
Số ĐT: (+84) 907 16 83 73
Email: thamtran@gotek.com.vn

Other products in category