Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146

Thiết bị đo

Measuring Instrument

Other products in category

Current sensor

Current sensor

Kiểm tra dòng điện

S 530

S 530

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí nén S 530

Pressure sensor

Pressure sensor

Cảm biến áp suất

S 110

S 110

Điện kế S110