Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146
Water source heat pump (Package)

Water source heat pump (Package)

Water source screw heat pump (Package Type Unit - E Serial) 2.97kW - 21.24kW (50Hz) R410A
detail...

Water source (Split)

Water source (Split)

Water source screw heat pump (Loại rời - E Series) 2.6kW - 21.5kW (50Hz) R410A
detail...

Water source (3 trong 1)

Water source (3 trong 1)

Water Source Heat Pump 7.1kW - 46.2kW (50Hz) 410a loại 3 trong 1
detail...

Modun Water-to-Water

Modun Water-to-Water

Modun Water-to-Water Water Source/Geothermal Heat Pump (Chiller) 65.9kW-315kW (50Hz)
detail...