Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146
Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ trong các hệ thống lạnh HVAC
detail...

Bình chứa nước

Bình chứa nước

Bình chứa nước cho các hệ thống làm lạnh trung tâm HVAC
detail...