Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146

Máy nén khí có dầu

Máy nén khí mà cụm nén được ngâm trong dầu

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ về các sản phẩm này:

(090) 696-6535 or (093) 820-5599

Máy Nén Khí Atlas Copco Cho Thuê Máy Nén Khí

Trong một máy nén khí trục vít có dầu, dầu được bơm trực tiếp vào cụm nén để làm kín, bôi trờ và giải nhiệt khi máy hoạt động. Dầu từ cụm nén sẽ hòa cùng khí đã được nén tới áp tực yêu cầu rồi đi qua tách dầu - Separator Element (tách dầu có nhiệm vụ làm ngưng và tách dầu ra khỏi khí nén) đi qua van nhiệt - Byspass valve (van nhiệt có nhiệm vụ mở cho dầu có nhiệt độ cao đi qua, thông thường mới hoạt động nhiệt độ của dầu chưa cao nên van nhiệt sẽ đóng không cho dầu qua , do đó dầu sẽ được hồi về cụm nén luôn mà không cần phải qua bộ làm mát), qua lọc dầu, Oil Filter Element (Lọc dầu có nhiệm vụ lọc những cặn bẩn của dầu máy) lên bộ tản nhiệt - After-cooler (có nhiệm vụ làm giảm nhiệt độ của dầu nén) và cuối cùng hồi về cụm nén.

 

 

 NameGA5-11/GA5-15VSD

 Free Air Delivery      : 4.9 ~ 37.5 l/s
 Free Air Delivery      : 14.4 ~ 135 m3/h
 Install Motor Power: 5.5 - 15 kW
 Working Pressure  : 4 ~ 13 Bar (e)
 

 

 NameGA11+-30/GA15-30VSD

 Free Air Delivery      : 15.9 ~ 93.3 l/s
 Free Air Delivery      : 57.2 ~ 335.9 m3/h 
 Install Motor Power: 11 - 30 kW
 Working Pressure  : 4 ~ 13 Bar (e)
 
 

 

 NameGA30+-90/GA37-90VSD

 

 Free Air Delivery      : 25.4 ~ 293 l/s
 Free Air Delivery      : 1.5 ~ 17.6 m3/min 
 Install Motor Power: 30 - 90 kW
 Working Pressure  : 4 ~ 13 Bar (e)
 

 

 

 NameGA90+-160+/GA110-160VSD

 

 Free Air Delivery      : 204 ~ 572 l/s
 Free Air Delivery      : 12.2 ~ 34.3 m3/min  
 Install Motor Power: 90 - 160 kW
 Working Pressure  : 3.5 ~ 13.5 Bar (e)
 
Download Datasheet
 
 

GA7-37VSD Plus

 

 NameGA160+-315+/GA315VSD

 

 Free Air Delivery      : 440 ~ 1,000 l/s
 Free Air Delivery      : 26.4 ~ 59.9 m3/min 
 Install Motor Power: 160 - 315 kW
 Working Pressure  : 5.5 ~ 14 Bar (e)
 
Download Datasheet
 
 

 NameGA7-37 VSD+

 

 Free Air Delivery      : 6.8 ~ 116.4 l/s
 Free Air Delivery      : 24.5 ~ 418.9 m3/h 
 Install Motor Power: 7 - 37 kW
 Working Pressure  : 4 ~ 13 Bar (e)
 
 

 

 

 NameGA15-22

 

 Free Air Delivery      : 30.1 ~ 60.6 l/s
 Free Air Delivery      : 108.4 ~ 216.7 m3/h 
 Install Motor Power: 15 - 22 kW
 Working Pressure  : 4 ~ 13 Bar (e)
 
 
 

 NameGA 315-500

 

 Free Air Delivery      : 731 - 1,410 l/s
 Free Air Delivery      : 2,632 - 5,076 m3/h 
 Install Motor Power: 315 - 500 kW
 Working Pressure  : 7.5 ~ 13 Bar (e)
 
Download Datasheet
 
 
 

 NameGA110 - 250

 

 Free Air Delivery      : 231 - 681 l/s
 Free Air Delivery      : 834 - 2454 m3/h 
 Install Motor Power: 110 - 250 kW
 Working Pressure  : 7.4 ~ 14 Bar (e)
 
Download Datasheet
 

NameG55 - 75

 

 

 

 Free Air Delivery      :  146 -  221 l/s
 Free Air Delivery      : 527 - 795 m3/h 
 Install Motor Power: 55 - 75 kW
 Working Pressure  : 7.5 ~ 15 Bar (e)
 
Download Datasheet

Máy Nén Khí Atlas Copco Cho Thuê Máy Nén Khí

Other products in category

Máy nén khí Kaishan

Máy nén khí Kaishan

Kaishan Compressor is the largest compressor manufacturer in China. In 2010, it produced and shipped 27,000 screw compressor units and 200,000...

Máy nén khí không dầu

Máy nén khí không dầu

Trong máy nén khí không dầu, khí được nén trực tiếp thông qua hoạt động của cụm nén mà không cần sự hỗ trợ của dầu ...

Air Compressor

Air Compressor

Industrial Air Compressor