Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146
Water-cooled

Water-cooled

Máy làm lạnh nước giải nhiệt bằng nước 128kW-1,194kW (50Hz) R407c I 155kW-2,437kW (50Hz) R143a I 170kW-2,844kW (50Hz) R143a I
detail...

Water-to-Water

Water-to-Water

Water-to-Water Screw Water/Geothermal Source Heat Pump Flooded R134a, Transience series 179kW - 3068kW (50Hz)
detail...

Air-to-Water

Air-to-Water

Air-to Water Heat Pumps (C-Series) 10kW - 38kW
detail...

Water source heat pump (Package)

Water source heat pump (Package)

Water source screw heat pump (Package Type Unit - E Serial) 2.97kW - 21.24kW (50Hz) R410A
detail...

Water source (Split)

Water source (Split)

Water source screw heat pump (Loại rời - E Series) 2.6kW - 21.5kW (50Hz) R410A
detail...