Hệ thống máy nén khí | Hệ thống làm lạnh HVAC

Telephone (028) 37228373
Fax (028) 37220146
S 217

S 217

Cảm biến dew point S 217 - hàng OEM
detail...

S 305

S 305

Giám sát điểm đọng sương S 305
detail...

S 505

S 505

Cảm biến điểm ngưng tụ di động S 505
detail...

S 220

S 220

Cảm biến nhiệt độ điểm ngưng tụ S 220
detail...

S 201

S 201

Cảm biến nhiệt độ điểm ngưng tụ với màn hình hiển thị và nút báo động.
detail...